Wednesday, August 3, 2011

Ladies


The GREAT GREAT ladies from Hostěnice :) 


 
 


 

Monday, August 1, 2011

MY LOVE


I’m trying to delve into the theme of human relationships, particularly the relationship between two. I wonder how long it takes to find the right partner… is it possible to find him or her at all?    

‘My Love’ raises new questions: Who do we choose? How long do we search? Have we found him or her yet? And will he or she still be around a year from now? Just how lasting are our relationships?

Thanks to every person who decided to participate and allowed me (and eventual viewers) to invade and snoop around in their private, and often painful history of past partners, 12 groups of people, intertwined in relationships both now and in the past, were captured on film. This group formed a sort of sociological sampling of “people in need of love”, people of different ages and sexuality.  

Each pair of photographs is named with the person’s current status and his answer to the question: What does love mean to you? Their definitions clearly reflect each one’s personal experience.

Thanks again to every participant! To my great babysitting family and lovely Kate K. for helping out with her camera. Also big thx for help to Viktor Szemzö!
   

Thank you :)


 
V súbore My love sa venujem ľudským vzťahom, vzťahom medzi dvoma partnermi. Kladiem si otázku, ako dlho trvá, kým nájdeme toho pravého partnera? Nájdeme ho vôbec? V práci sa postupne vynárajú ďalšie a ďalšie pod otázky – možno rovnako zaujímavé, ako napríklad: koho si vyberáme, ako dlho hľadáme, našli sme ho a budeme ho mať aj o rok? Nakoľko trvalé sú naše vzťahy?

Pri práci som narazila na niekoľko problémov. Väčšina vzťahov sa neukončila v priateľskej atmosfére, pre mnohých bola táto téma bolestná a citlivá a nebolo možné z tohto dôvodu kontaktovať ich bývalých partnerov. Tak isto som pri hľadaní ľudí ochotných participovať v mojom projekte narazila na vzťahy nezverejniteľné z dôvodu ich prelínania, na úmrtie niektorých partnerov alebo bývalých partnerov, žiaľ aj v mladom veku. A aj z dôvodu straty kontaktov či presťahovania sa ex-partnera do zahraničia.

Vďaka každému koho táto téma zaujala a rozhodol sa pustiť mňa a eventuálneho diváka do svojho súkromia, do svojej súkromnej niekedy aj bolestnej histórie partnerstiev sa podarilo nafotografovať 12 skupín ľudí jednotlivo spojených prítomnosťou, či minulosťou. Vytvorila sa tak akási sociologická vzorka „lásku potrebujúcich“ ľudí v rôznych vekových kategóriách a s rôznou sexualitou.

Súčasťou práce je aj audiozáznam odpovedí hlavných portrétovaných osôb. Pýtala som sa ich: „Čo pre teba znamená láska?“. Definícia lásky vychádza u každého z jeho osobnej skúsenosti.

Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým účastníkom! A aj celej mojej pomáhajúcej rodine, Kate za požičanie jej super foťáčiku a za pomoc ďakujem aj Viktorovi Szemzövi Ďakujem  :)

Wednesday, May 25, 2011

my BFF got married :)


Vladi and Derek we wisch you so much love, so much happiness, so much everything! You are both so lovely, especially when you celebrate your love. :*

Ester, Gorgo and Nathan

Pages